על המחזור
  דבר לאה הרטום   
  הרב ד"ר מנחם עמנואל
הרטום ז"ל
  דפי דוגמה
  דבר הרב ישראל מאיר לאו
  דבר הרב אליו טואף   
  מבוא המתרגם
  איך להזמין
  הורד מצגת


דבר הרב ישראל מאיר לאו

לכבוד,
הגב' לאה הרטום

שלום רב,

אני מאשר בתודה קבלת מכתבך מיום כ' בסיוון תשס"ה (27 ביוני 2005) כשאליו צורפה חוברת הממחישה את צורת המחזור האיטלקי השלם, כפי שהוא מקובל ונהוג בכל הקהילות, וכפי שנערך ע"י הרב מנחם עמנואל הרטום ז"ל, שמוכר היה וידוע כאחד מאנשי הרוח הגדולים ביותר שקמו ליהדות באיטליה בדורות האחרונים.

חשוב לציין, כי ארץ זו הוציאה מקרבה במהלך השנים רבנים, גדולי תורה, אנשי מדע ורוח, מעדות שונות. מאז בקע אורם של ר' יוסף מקולון, המהרי"ק, ותלמידו רבי עובדיה מברטנורא מפרש המשנה, שהתקבל בכל תפוצות ישראל, האירו את שמי ארץ זו גדולי ומאורי ישראל שכיהנו ברבנות בקהילת ונציה, רומא וערי איטליה הנוספות, ורובם ככולם העשירו את מדפי הספרים בבתי ישראל במאות ספרי קודש תורניים.

כך שטוב עשה הרב הרטום, שערך מהדורה מחודשת של המחזור לפי מנהג איטלייאני השלם, הוסיף הערות וציין את כללי אמירת התפילות עפ"י המנהגים האיטלייאנים, שלמקור הולדתו של המנהג, הוא בירושלים והובא לאיטליה - עפ"י המסורת - ישירות מבית המקדש, ובכך מצטרף הרב הרטום לאותה גלריה מפוארת של רבנים.

מהמעט שהספקתי לעיין בפרוספקט, נוכחתי לראות כי הוא כולל ג' חלקים רבי איכות וכמות, כאשר כרך א' - מכיל תפילות לימי חול, שבתות ולאירועים שונים שבמעגל השנה, כרך ב' - מתייחס למועדי ישראל וכרך ג' - כל כולו מוקדש לתפילות היום הקדוש.

כך שחיבור זה יכול להיות "ספר" עזר ותועלת חשובה לכל באי בית הכנסת, צעירים, מבוגרים, אנשים, נשים וטף ומן הראוי שימצא בבתי ישראל, משום שניכר כי הושקעו בו שנות עמל ויגיעה רבה ואכן הוא פרי הילולים לכל דורש.

יהיו מחזורים אלו יד ושם לנשמתו האצילה והטהורה של המחבר, שפתיו ידובבו בכל עת שיפתחו כרכי המחזור, וינעימו לו רגבי האדמה עד יבוא לציון גואל, ויקיצו שוכני עפר.

בכבוד רב,

הרב ישראל מאיר לאו